Referencer

Outplacement på JUN-AIR International A/S

I forbindelse med afvikling og lukning af amerikansk ejede JUN-AIR International A/S, hvor knap 80 medarbejdere mistede deres job, var fleXmanagement ved Flemming Eriksen hyret ind til at hjælpe de opsagte medarbejdere. Opgaven gik ud på at rådgive og vejlede vores medarbejdere for at hjælpe dem med individuel afklaring af fremtidigt jobønske, jobsøgningsstrategi, jobsamtaleforberedelse, skrivning af cv og jobansøgning etc. Herudover planlagde og gennemførte Flemming Eriksen også møder med jobcenter, a-kasse, AMU-center, University College Nordjylland med henblik på generel og individuel vejledning om bl.a. uddannelsesmuligheder under en eventuel lediggang. Flemming Eriksen arrangerede ligeledes en eftermiddag, hvor medarbejderne fik lejlighed til at mødes med vikar- og rekrutteringsbureauer, hvor de samtidig kunne aflevere deres cv. Flemming Eriksen gik meget professionelt til opgaven og opnåede hurtigt et godt og tillidsfuldt forhold til vores medarbejdere. Han formåede at skabe gode relationer til funktionærerne såvel som de timelønnede. Da den tremåneders periode var gået, hvor Flemming Eriksen var på virksomheden ca. to dage om ugen, havde ca. en tredjedel fået et nyt job, en tredjedel var begyndt på et længere efteruddannelsesforløb og den sidste tredjedel var jobsøgende.

Vi var på alle måder meget tilfredse med det resultat, som Flemming Eriksen opnåede, og især med måden det blev opnået på.

Hanne Vanting, Finance & HR-Manager, JUN-AIR International A/S

 


 

Afvikling af Motorola Aalborg

Afvikling af Motorolas aktiviteter i Aalborg var en meget stor og kompleks opgave, som omfattede en lang række udfordringer. I alt 250 medarbejdere, 11.000 m2 lokaler med højteknologisk udviklings- og måleudstyr for 100 mio. kroner samt mange højt specialiserede målefaciliteter skulle afvikles i løbet af en periode på tre måneder. Flemming Eriksen stod i spidsen for planlægningen og gennemførelsen af denne komplekse opgave, og sammen med sine folk blev opgaven løst på en meget effektiv og professionel måde. Alt udstyr blev vurderet, udbudt og afhændet til ca. 50 danske og udenlandske købere, og parallelt med denne opgave blev der stablet en jobmesse og en iværksætterdag på benene. Denne fik deltagelse af mere end 30 interesserede virksomheder samt hovedparten af de opsagte medarbejdere. Både jobmessen og iværksætterdagen var en meget stor succes, hvor både virksomheder og de opsagte medarbejdere fik et meget stort udbytte. Selvom det var en trist årsag, høstede Flemming Eriksen og hans team stor respekt fra de opsagte medarbejdere og Motorolas ledelse for en velgennemført opgave.

Anne-Mette Traberg, HR Director Northern Europe, Motorola

 


 

Opbygning af erhvervsnetværket Hub North

På baggrund af initiativ fra blandt andet Aalborg Havn A/S omkring opbygning af et erhvervsnetværk for nordjyske underleverandører til den globale vindmølleindustrien - udarbejdede Flemming Eriksen i foråret 2010 et konkret oplæg til, hvordan erhvervsnetværket Hub North kunne opbygges og implementeres.  
Efterfølgende gik han i gang med selve opgaven, som blandt andet indebar udarbejdelse af mission og vision, opbygning af organisation i form af styre- og arbejdsgruppe. Der blev ligeledes lavet hjemmeside samt arrangeret aktuelle netværksarrangementer, hvor Klima- og Energiminister Lykke Friis blandt andet deltog i det første arrangement. De foreløbige 5 netværksarrangementer har været besøgt af mere end 300 deltagere. Medlemstallet voksede fra 0 til 80 i løbet af en blot 6 måneders periode. Ud over ovenstående har Flemming Eriksen også deltaget i udarbejdelse af en ansøgning til Vækstforum, som resulterede i et tilsagn på godt 12 mio. kr. til videre udbygning af Hub North netværket (www.hubnorth.dk).
Flemming Eriksen har løst ovenstående opgave med stort overblik, opfindsomhed og engagement og med et resultat som taler for sig selv.

Claus Holstein
, Formand for Hub North styregruppe og adm. dir. for Aalborg Havn A/S