Den positive forskel

 

fleXmanagement – den positive forskel ved afskedigelser eller virksomhedsafvikling
Hvorfor bruge fleXmanagement ved større afskedigelser? Hvorfor bruge fleXmanagement ved virksomhedsafvikling?
En række vigtige overvejelser er nødvendige for at gennemføre en større
afskedigelsesrunde:
 • Hvordan sikrer vi virksomhedens omdømme?
 • Hvordan sikrer vi, at opsagte medarbejdere stadig er gode ambassadører for virksomheden?
 • Hvordan sikrer vi tryghed blandt de nuværende medarbejdere?

Baseret på praktisk erfaring tilbyder fleXmanagement råd og vejledning
til ledelsen om planlægning, kommunikation og handling.

Opsagte medarbejdere får hjælp til at besvare spørgsmål som:

 • Afklaring – jeg er blevet sagt op, hvad gør jeg nu?
 • Cv, ansøgning og samtale – hvordan griber jeg det an?
 • Hvad er mine muligheder for uddannelse?
  Uddannelsesinstitutioner inddrages.
 • Hvad kan jobcenteret hjælpe mig med? Det lokale jobcenter inddrages.
 • Hvor finder jeg vikar- og rekrutteringsbureauer, og hvem skal jeg tale med?
 • Hvordan får jeg kontakt til relevante virksomheder?
fleXmanagement kan arrangere en vikar- og rekrutteringsdag, hvor medarbejdere får lejlighed til at snakke med rekrutteringskonsulenter og aflevere sit cv til dem.
En række vigtige overvejelser følger beslutningen om at afvikle en virksomhed:
 • Hvordan minimerer vi omkostninger og tab?
 • Hvordan forholder vi os til varsler, aktiver, kunder, leverandører, tidsplaner, tjeklister osv?
 • Hvem skal involveres og hvordan?
Planlægning, kommunikation og handling – fleXmanagement tilbyder
at varetage den overordnede facilitering af:
 • Inddragelse af nødvendige parter
 • Udarbejdelse af masterplan
 • Udarbejdelse af kommunikationsplan
 • Udarbejdelse af aktivitetslister
 • Udarbejdelse af tidsplaner
 • Gennemførelse af og opfølgning på udarbejdede planer

fleXmanagement indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse
og medarbejdere omkring en professionel håndtering af opgaven.

fleXmanagement rådgiver på baggrund af praktisk erfaring med at afvikle
en virksomhed med 250 ansatte.

Kontakt fleXmanagement for en uforpligtende snak
– diskretion er en selvfølge.
Kontakt fleXmanagement for en uforpligtende snak
– diskretion er en selvfølge.
Løser opgaven indefra!
Gennem engagement og tilstedeværelse er fleXmanagement en god og fortrolig sparringspartner for såvel ledelse som medarbejdere.

 

Cases
I 2009 gennemførte han desuden en succesfuld afvikling af alle Motorolas aktiviteter i Aalborg. Udviklings- og måleudstyr med en nyværdi på over 100 mio. kr. blev på meget kort tid vurderet og afhændet til mere end 50 danske og udenlandske virksomheder. I 2009 arrangerede han en innovationsdag, en iværksætterdag og to jobmessedage for de opsagte Motorola-ansatte. Her deltog i alt 34 virksomheder og 230 ansatte. I løbet af de to dage blev der overleveret 3.000 cv’er, og der blev gennemført 700 introduktions-
interviews.
I løbet af en tremåneders periode løste han i 2010 en newplacement-opgave for JUN-AIR International i Nørresundby. Knap 80 med- arbejdere skulle finde nyt job, da virksomheden lukkede. En tredjedel kom i nyt job, en tredjedel kom på 80 ugers VUC, og en tredjedel var i jobsøgningsproces ved periodens udløb.

Download folder her