Den ekstra ressource

 

fleXmanagement – den ekstra ressource ved forandringsprojekter eller interim opgave
 Hvorfor bruge fleXmanagement ved forandringsprojekter
 Hvorfor bruge fleXmanagement ved interim management?

En række vigtige overvejelser er nødvendige for at gennemføre større forandringsprojekter:

  • Hvad ønsker vi at opnå?
  • Hvordan finder vi frem til den bedste løsning?
  • Hvem egner sig bedst til at løse opgaven?

Baseret på stor praktisk erfaring tilbyder fleXmanagement at afdække problemstillinger, komme med forslag til løsninger og sørge for en effektiv implementering. 

fleXmanagement indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejdere omkring en professionel håndtering af større forandringsprojekter i forbindelse med:

  • optimering af organisationsstruktur.
  • optimering af innovations- og udviklingsprocesser.
  • optimering af innovations- og udviklingsprojekter.

fleXmanagement tilbyder rådgivning, sparring, afdækning af problemstilling, udarbejdelse af løsningsforslag og implementering.

fleXmanagement tilbyder din virksomhed mulighed for at trække på 20 års erhvervserfaring i en kortere eller længere periode.

Du kan med fordel engagere fleXmanagement som:?
  • ansvarlig for strategi og organisationsudvikling.
  • udviklingschef/direktør inden for produktudvikling.
  • teknisk chef/direktør inden for tekniske områder
I perioder fra en til seks måneder står fleXmanagement til rådighed med ekstra ledelseskraft eller som stand-in i forbindelse med sygdom eller orlov.

fleXmanagement arbejder på baggrund af praktisk erfaring med ledelse af udviklingsvirksomheder med op til 300 medarbejdere.

fleXmanagement indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejdere omkring en professionel håndtering af den konkrete opgave.
Kontakt fleXmanagement for en uforpligtende snak
– diskretion er en selvfølge.
 Kontakt fleXmanagement for en uforpligtende snak
– diskretion er en selvfølge.
Løser opgaven indefra!
Gennem engagement og tilstedeværelse er fleXmanagement en god og fortrolig sparringspartner for såvel ledelse som medarbejdere.

 

Cases
Han har været ansvarlig for udvikling af 50 produkter, som er lanceret på markeder over hele verden. Mange af produkterne er udviklet i multisite-miljøer, hvilket vil sige i tæt samarbejde med udviklingscentre i Tyskland, England, Frankrig, Italien, USA, Kina og Indien. Han har initieret og implementeret en patentkultur, så det blev en naturlig del af medarbejdernes hverdag også at tænke i patenter, når opgaver skulle løses. Løsningen bestod af motivering, sparring, faglig support, registrering, konkurrence og et rewardssystem. Yderligere har han stået for opbygning og implementering af erhvervsnetværket Hub North, som organiserer nordjyske underleverandører til den globale vindmølleindustri. I den sammen- hæng har han udarbejdet en mission og vision, opbygget organisationen, planlagt og gennemført netværksarrangementer. Medlemstallet er gået fra 0 til 80 på seks måneder.

Download folder her